Fitness
Основно меню
FITNES-BG.COM
Фитнес Профил
Фитнес Зали
Хранене
Тренировки
Упражнения
Полезно
Хранителни Добавки
Фитнес Медикаменти
Форум
Фитнес
Фитнес речник
Магазин
Контакти
Фитнес инструктор
Производител:Виж кошницата
Нямате поръчани продукти.
Вход

Забравена парола
Нямате достъп?
Регистрирайте се!!!

Допинг лист
 СВЕТОВНА АНТИ-ДОПИНГОВА АГЕНЦИЯ

 

СВЕТОВЕН АНТИ-ДОПИНГОВ КОДЕКС

 

СПИСЪК НА ЗАБРАНЕНИТЕ ВЕЩЕСТВА

2006

 

 

МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ

 

Официалният текст на Списъка на забранените вещества се поддържа от САДА и се публикува на английски и френски език. В случаите на конфликт между английската и френската версии се взема предвид английският вариант.

Настоящият Списък влиза в сила на 1 януари 2006 г.

 

СПИСЪК НА ЗАБРАНЕНИТЕ ВЕЩЕСТВА 2006

 

СВЕТОВЕН АНТИ-ДОПИНГОВ КОДЕКС

 

Валиден от 1 януари 2006 г

 

Използването на лекарствени средства следва да бъде ограничено до случаите на медицински обосновани предписания

 

ВЕЩЕСТВА И МЕТОДИ, ЗАБРАНЕНИ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ

(ПО ВРЕМЕ НА И ИЗВЪН СЪСТЕЗАНИЯ)

 

ЗАБРАНЕНИ ВЕЩЕСТВА

 

S1. АНАБОЛНИ СРЕДСТВА

 

Анаболните средства са забранени.

 

1.         Анаболни андрогенни стероиди (ААС)

 

а.         Екзогенни* ААС, включително:

 

1-андростендиол (5a-андрост-1-ен-3b, 17b-диол); 1-андростендион (5a-андрост-1-ен-3, 17-дион); боландиол (19-норандростенедиол); боластерон; болденон; болдион (андроста-1,4-диен-3,17-дион); калустерон; клостебол; даназол (17a-етинил-17b-хидроксиандрост-4-ено[2,3-d]изоаксазол); дехидрохлорметилтестостерон (4-хлоро-17b-хидрокси-17a-метиландроста-1,4-диен-3-он); дезоксиметилтестостерон (17a-метил-5a-андрост-2-ен-17b-ол); дростанолон; етилестренол (19-нор-17a-прегн-4-ен-17-ол); флуоксиместерон; формеболон; фуразабол (17b- хидрокси-17a-метил-5a-андростано[2,3-с]-фуразан); гестринон; 4-хидрокситестостерон (4,17b-дихидроксиандрост-4-ен-он); местанолон; местеролон; метенолон; метандиенон (17b-хидрокси-17a-метиландроста-1,4-диен-3-он); метандриол; метастерон (2a,17a-диметил-5a-андростан-3-он-17b-ол; метилдиенолон (17b- хидрокси-17a-метилестра-4,9-диен-3-он); метил-1-тестостерон (17b- хидрокси-17a-метил-5a-андрост-1-ен-3-он); метилнортестостерон (17b- хидрокси-17a-метилестр-4-ен-3-он); метилтриенолон (17b- хидрокси-17a-метилестра-4,9,11-триен-3-он); метилтестостерон; миболерон; нандролон; 19-норандростенедион (естр-4-ен-3,17-дион); норболетон; норклостебол; норетандролон; оксаболон; оксандролон; оксиместерон; оксиметолон; простанозол ([3,2-с]пиразол-5a-етиоалохолан-17b-тетрахидропиранол); куинболон; станозолол; стенболон; 1-тестостерон (17b-хидрокси-5a-андрос-1ен-3-он); тетрахидрогестринон (18a-хомо-прегна-4,9,11-триен-17b-ол-3-он); тренболон и други вещества с подобен химически строеж или подобен биологичен ефект.

 

б.         Ендогенни** ААС:

андростенедиол (андрост-5-ен-3b,17b-диол); андростенедион (андрост-4-ен-3,17-дион); дихидротестостерон (17b-хидрокси-5a-андростан-3он); прастерон (дехидроепиандростерон DHEA); тестостерон.

и следните метаболити и изомери:

5a-андростан-3a,17a-диол; 5a-андростан-3a,17b-диол; 5a-андростан-3b,17a-диол; 5a-андростан-3b,17b-диол; андрост-4-ен-3a,17a-диол; андрост-4-ен-3a,17b-диол; андрост-4-ен-3b,17a-диол; андрост-5-ен-3a,17a-диол; андрост-5-ен-3a,17b-диол; андрост-5-ен-3b,17a-диол; 4-андростенедиол (андрост-4-ен-3b,17b-диол); 5-андростенедион (андрост-5-ен-3,17-дион); епи-дихидротестостерон; 3a-хидрокси-5a-андростан-17-он; 3b-хидрокси-5a-андростан-17-он; 19-норандростерон; 19-норетиохоланолон.

Когато даден анаболен андрогенен стероид може да бъде произведен ендогенно, дадена Проба ще бъде считана за съдържаща това Забранено вещество когато концентрацията на Забраненото вещество, или на негови метаболити или маркери и/или всякакви други приложими съотношения в Пробата на Атлета, се отклонява от интервала от стойности, наблюдавани при нормални обстоятелства в човешкия организъм, по начин, който не е вероятно да се дължи на нормално ендогенно производство. В такива случаи, дадена Проба няма да бъде считана за съдържаща Забранено вещество, когато Атлетът докаже, че концентрацията на Забраненото вещество, или на негови метаболити или маркери и/или всякакви други приложими съотношения в Пробата на Атлета, може да бъде обяснена чрез физиологично или патогенно състояние.

Във всички случаи, и при всякакви концентрации, Пробата на Атлета ще се счита за съдържаща Забранено вещество и лабораторията ще оповести Неблагоприятен аналитичен извод, ако въз основа на надежден аналитичен метод (например. IRMS) лабораторията може да покаже, че Забраненото вещество е от екзогенен произход. В такъв случай не е необходимо по-нататъшно разследване.

Ако е оповестена стойност в интервала от равнища, които се срещат нормално при хора, и ако надежден аналитичен метод (например IRMS) не е установил екзогенния произход на веществото, но са налице сериозни указания, като например сравнение с референтни стероидни профили, относно възможна Употреба на Забранено вещество, съответната Анти-допингова организация следва да проведе допълнително разследване чрез преглед на резултатите от предишни тестове или чрез провеждане на последващи тестове с цел да се установи дали резултатът се дължи на физиологично или патогенно състояние, или е следствие на екзогенния произход на Забраненото вещество.

Ако дадена лаборатория оповести наличието в урината на съотношение Т/Е (тестостерон/епитестостерон) по-голямо от четири (4) към едно (1) надежден аналитичен метод (например IRMS), не е установил екзогенния произход на веществото, може да бъде проведено допълнително разследване чрез преглед на резултатите от предишни тестове или чрез провеждане на последващи тестове с цел да се установи дали резултатът се дължи на физиологично или патогенно състояние, или е следствие на екзогенния произход на Забраненото вещество. Ако дадена лаборатория оповести при използване на надежден аналитичен метод (например IRMS), че Забраненото вещество е от екзогенен произход, не е необходимо провеждането на допълнително и ще се счита, че Пробата съдържа това Забранено вещество. Когато допълнителен надежден аналитичен метод (например IRMS) не е използван и не са достъпни резултатите от най-малко три предварителни теста, съответната Анти-допингова организация следва да подложи Атлета на тест без предварително уведомление най-малко три пъти в рамките на тримесечен период. Ако надлъжният профил на Атлета, който е подложен на последващите тестове, не е физиологично нормален, резултатът следва да бъде оповестен като Неблагоприятен аналитичен извод.

В изключително редки отделни случаи, в урината може да бъде откриван с повотряемост болденон от ендогенен произход с много ниски равнища (нанограм на милилитър - ng/mL). Когато дадена лаборатория оповести такава ниска концентрация на болденон и надежден аналитичен метод (например IRMS) не е установил екзогенния произход на веществото, може да бъде проведено допълнително разследване чрез преглед на резултатите от предишни тестове или чрез провеждане на последващи тестове. Когато допълнителен надежден аналитичен метод (например IRMS) не е използван, съответната Анти-допингова организация следва да проведе най-малко три теста без предварително уведомление в рамките на тримесечен период. Ако надлъжният профил на Атлета, който е подложен на последващите тестове, не е физиологично нормален, резултатът следва да бъде оповестен като Неблагоприятен аналитичен извод.

По отношение на 19-норандростерон, Неблагоприятен аналитичен извод, оповестен от дадена лаборатория, се счита за научно и валидно доказателство за екзогенния произход на Забраненото вещество. В такъв случай не е необходимо допълнително разследване.

В случай че даден Атлет не сътрудничи на разследването, Пробата на Атлета следва да се счита за съдържаща Забранено вещество.

2.         Други анаболни средства, включително, но не само:

Кленбутерол, тиболон зеранол, зилпатерол

За целите на настоящия раздел:

* “екзогенен” се отнася до вещество, което обикновено не може да бъде произвеждано по естествен начин от човешкия организъм.

** “ендогенен” се отнася до вещество, което може да бъде произвеждано по естествен начин от човешкия организъм.

 

S2. ХОРМОНИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ ВЕЩЕСТВА

Следните вещества, както и други вещества с подобен химически строеж или подобен биологичен ефект и факторите, предизвикващи отделянето им, са забранени:

1.         Еритропротеин (EPO);

2.         Хормон на растежа (hGH), Инсулино-подобни фактори на растежа (IGF-1), Фактори на механичен растеж (MGFs);

3.         Гонадотрофини (LH, hCG), забранени само при мъже;

4.         Инсулин;

5.         Кортикотрофини.

Освен ако Атлетът успее да покаже, че концентрацията се дължи на физиологично или патогенно състояние, дадена Проба ще бъде считана за съдържаща Забранено вещество (съгласно списъка по-горе) когато концентрацията на Забраненото вещество, или на негови метаболити и/или приложими съотношения или маркери в Пробата на Атлета, се отклонява от интервала от стойности, наблюдавани при нормални обстоятелства в човешкия организъм, по начин, който не е вероятно да се дължи на нормално ендогенно производство.

Ако дадена лаборатория установи с използването на надежден аналитичен метод, че Забраненото вещество е от екзогенен произход, Пробата ще се счита за съдържаща Забранено вещество и ще бъде оповестена като Неблагоприятен аналитичен извод.

Наличието на други вещества с подобен химически строеж или биологичен ефект, диагностични маркери или фактори, предизвикващи отделянето на хормон, указан в списъка по-горе, както и всякакъв друг извод, указващ че откритото вещество е от екзогенен произход, ще бъдат считани за отразяващи използването на Забранено вещество  ще бъдат оповестявани като Неблагоприятен аналитичен извод.

S3. БЕТА-2 АГОНИСТИ

Всички бета-2 агонисти, включително техните D- и L-изомери, са забранени.

Като изключение, формотерол, салбутамол, салметерол и тербуталин, когато са предписани за инхалиране, изискват съкратено Изключение за терапевтична употреба.

Независимо от издаването на каквото и да е по вид Изключение за терапевтична употреба, наличието на концентрация на салбутамол (свободен плюс глукуронид), надвишаваща 1 000 ng/mL, ще бъде считано за Неблагоприятен аналитичен извод, освен ако атлетът докаже, че ненормалният резултат е бил следствие от терапевтичната употреба на инхалиран салбутамол.

S4. СРЕДСТВА С АНТИ-ЕСТРОГЕННО ДЕЙСТВИЕ

Следните класове от анти-естрогенни вещества са забранени:

1.         Инхибитори на ароматазата, включително, но не само, анастрозол, летрозол, аминоглутетимид, екземестан, форместан, тестолактон.

2.         Селективни модулатори на рецептора на естрогена (SERMs) , включително, но не само, ралоксифен, тамоксифен, торемифен.

3.         Други анти-естрогенни вещества, включително, но не само, кломифен, циклофенил, фулвестрант.

S5. ДИУРЕТИЦИ И ДРУГИ МАСКИРАЩИ СРЕДСТВА

Маскиращите средства включват, но не се ограничават с:

Диуретици*, епитестостерон, пробенецид, инхибитори на алфа-редуктазата (например, финастерид, дутастерид), вещества, увеличаващи обема на плазмата (плазма експандери, например, албумин, декстран, хидроксиетилова скорбяла).

Диуретиците включват:

ацетазоламид, амилорид, буметанид, канренон, хлорталидон, етакринична киселина, фуросемид, индапамид, метолазон, спиронолактон, тиазиди (например, бендрофлуметиазид, хлоротиазид, хидрохлоротиазид), триамтерен, както и други вещества с подобен химически строеж или подобен биологичен ефект (с изключение на дросперинон, който не е забранен).

* Изключението за терапевтична употреба не е валидно ако урината на даден Атлет съдържа диуретик заедно с прагови или под-прагови равнища на Забранено вещество (вещества).

 

ЗАБРАНЕНИ МЕТОДИ

М1.     ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРЕНОСА НА КИСЛОРОД

Следното е забранено:

а.         Кръвен допинг, включително използването на автологична, хомологична или хетерологична кръв или продукти от червени кръвни клетки от какъвто и да било произход.

б.         Изкуствено подобряване на приемането, преноса или доставката на кислород, включително, но не само, перфлуоро-съединения, ефапроксирал (RSR13), както и модифицирани хемоглобинови продукти (например, кръвни заместители, основани на хемоглобин, микро-капсулирани хемоглобинови продукти).

 

М2.     ХИМИЧЕСКО И ФИЗИЧЕСКО МАНИПУЛИРАНЕ

 

а.         Подправянето, или опитът за подправяне, целящи да променят целостта и валидността на Проби, събрани по време на Допинг контроли са забранени. Горното включва, но не се ограничава с, катетеризация и заместване и/или промяна на урина.

б.         Интравенозното преливане е забранено, с изключение на случаите на нормално медицинско лечение на акутни състояния.

 

М3.     ГЕНЕН ДОПИНГ

Не-терапевтичната употреба на клетки, гени, генетични елементи, или прилагането на модулация на генетичния израз, имащи способността да повишат постиженията на даден атлет, са забранени.


 

ВЕЩЕСТВА И МЕТОДИ,

ЗАБРАНЕНИ ПО ВРЕМЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ

 

В допълнение на категориите S1 до S5 и М1 до М3, дефинирани по-горе, следните категории са забранени по време на състезания:

ЗАБРАНЕНИ ВЕЩЕСТВА

S6.       СТИМУЛАНТИ

Следните стимуланти са забранени, включително и, където е приложимо, двата им оптически (D- и L-) изомера:

Адрафинил, адреналин*, амфепрамон, амифеназол, амфетамин, амфетаминил, бензфетамин, бромантан, карфедон, катин**, клобензорекс, кокаин, кропропамид, кротетамид, циклазодон, диметиламфетамин, ефедрин***, етамиван, етиламфетамин, етилефрин, фампрофазон, фенбутразад, фенкамфамин, фенкамин, фенетилин, фенфлурамин, фенпропорекс, фурфенорекс, хептаминол, изометептен, левметамфетамин, меклофеноксат, мефенорекс, мефентермин, мезокарб, метамфетамин (D-), метилендиоксиамфетамин, метилендиоксиметамфетамин, р-метиламфетамин, метилефедрин***, метилфенидат, модафинил, никетамид, норфенефрин, норфенфлурамин, октопамин, ортетамин, оксилофрин, парахидроксиамфетамин, пемолин, пентетразол, фендиметразин, фенметразин, фенпрометамин, фентермин, пролинтан, пропилхекседрин, селегилин, стрихнин, както и други вещества с подобен химически строеж или подобен биологичен ефект****.

* Адреналинът, свързан със средства за местна упойка, или при локално прилагане (например, ринологично или офталмологично), не е забранен.

** Катинът е забранен, когато концентрацията му в урината надвишава 5 микрограма на милилитър.

*** Ефедринът и метилефедринът са забранени когато концентрацията им в урината надвишава 10 микрограма на милилитър.

**** Следните вещества, включени в Програмата за наблюдение 2006 (бупропион, кофеин, фенилефрин, фенилпропаноламин, пипрадрол, псевдоефедрин, синефрин), не се считат за Забранени вещества.

 

S7.       НАРКОТИЦИ

Следните наркотици са забранени:

бупренорфин, декстроморамид, диаморфин (хероин), фентанил и неговите производни, хидроморфон, метадон, морфин, оксикодон, оксиморфон, пентазоцин, петидин.

S8.       КАНАБИНОИДИ

Канабиноидите (например, хашиш, марихуана) са забранени.

S9.       ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДИ

Всички глюкокортикостероиди са забранени когато са прилагани орално, ректално, интравенозно или интрамускулно. Тяхното използване изисква одобрение на Изключение за терапевтична употреба.

С изключение на указаното по-долу, всички други пътища на прилагане изискват съкратено Изключение за терапевтична употреба.

Препарати за местно приложение, когато са използвани за дерматологични, ушни, ринологични и офталмологични смущения и смущения на устната кухина не са забранени и не изискват Изключение за терапевтична употреба от никакъв вид.

 

ВЕЩЕСТВА, ЗАБРАНЕНИ ПРИ

ОПРЕДЕЛЕНИ СПОРТОВЕ

P1.      АЛКОХОЛ

Алкохолът (етанол) е забранен само по време на състезание при спортовете, изброени по-долу. Откриването се извършва посредством анализ на издишания въздух и/или на кръвта. Прагът на нарушаване на допинговото ограничение за всяка федерация е цитиран в скоби.

·         Аеронавтика (FAI)                    (0.20 g/L)

·         Карате (WKF)                             (0.10 g/L)

·         Стрелба с лък (FITA, IPC)        (0.10 g/L)

·         Модерен петобой (UIPM)         (0.10 g/L)

·         Автомобилни спортове (FIA)  (0.10 g/L)

     при дисциплините, включващи стрелба

·         Билярд (WCBS)                          (0.20 g/L)

·         Мотоциклетни спортове (FIM)      (0.10 g/L)

·         Бул (CMSB)                                (0.10 g/L)

·         Моторници (UIM)                     (0.30 g/L)

 

P2.      БЕТА-БЛОКЕРИ

Освен ако е указано другояче, бета-блокерите са забранени само по време на състезание при спортовете, изброени по-долу.

·         Аеронавтика (FAI)

·         Модерен петобой (UIPM)

·         Стрелба с лък (FITA, IPC) (забранени също извън състезанията)

     при дисциплините, включващи стрелба

·         Боулинг с 9 фигури (FIQ)

·         Автомобилни спортове (FIA)

·         Платноходство (ISAF) само за

·         Билярд (WCBS)

     състезания с каски

·         Бобслей (FIBT)

·         Стрелба (ISSF, IPC) (забранени също извън състезанията)

·         Бул (CMSB)                               

 

·         Бридж (FMB)

·         Ски/сноуборд (FIS) при ски скокове свободен стил, половин тръба и сноуборд половин тръба и свободен стил

·         Шах (FIDE)

 

·         Кърлинг (WCF)

·         Борба (FILA)

·         Гимнастика (FIG)

 

·         Мотоциклетни спортове (FIM)

 

 

Бета-блокерите включват, но не се ограничават със, следните вещества:

ацебутолол, алпренолол, атенолол, бетаксолол, бисопролол, бунолол, картеолол, карведилол, целипролол, есмолол, лабеталол, левобунолол, метипранолол, метопролол, надолол, окспренолол, пиндолол, пропранолол, соталол, тимолол.

 

ИЗРИЧНО УПОМЕНАТИ ВЕЩЕСТВА

“Изрично упоменатите вещества”* са изброени по-долу:

·                     Всички инхалирани бета-2 агонисти, с изключение на кленбутерол;

·                     Пробенецид;

·                     Катин, крокропамид, кротетамид, ефедрин, етамиван, фампрофазон, хептаминол, изометептен, левметамфетамин, меклофеноксат, р-метиламфетамин, метилефедрин, никетамид, норфенефрин, октопамин, ортетамин, оксилофрин, фенпрометамин, пропилхекседрин, селегилин, сибутрамин;

·                     Канабиноиди;

·                     Всички глюкокортикостероиди;

·                     Алкохол;

·                     Всички бета-блокерил

 

“Списъкът със забранени вещества може да упомене изрично вещества, които създават особена възможност за непреднамерени нарушения на анти-допингови правила поради това, че са широко достъпни в медицински продукти, или при които вероятността за злоупотреба като допингови средства е по-малка.” Допингово нарушение с такива вещества би могло да доведе до редуцирана санкция, при условие че “...Атлетът може да докаже, че Употребата на такова изрично упоменато вещество не е имала за цел подобряване на спортно постижение...

СВЕТОВНА АНТИ-ДОПИНГОВА АГЕНЦИЯ

ПРОГРАМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ* 2006

 

Следните вещества са включени в Програмата за наблюдение 2006 г.

 

Стимуланти:            а) Само по време на състезание: Бупропион, кофеин, фенилефрин, фенилпропаноламин, пипрадрол, псевдоефедрин, синефрин.

 

                                    б) Извън състезания: Адрафинил, адреналин, амфепрамон, амифеназол, амфетамин, амфетаминил, бензфетамин, бромантан, карфедон, клобензорекс, кокаин, циклазодон, диметиламфетамин, етиламфетамин, етилефрин, фенбутразат, фенкамфамин, фенкамин, фенетилин, фенфлурамин, фенпропорекс, фурфенорекс, мефенорекс, мефентермин, мезокарб, метамфетамин (D-), метилендиоксиамфетамин, метилендиоксиметамфетамин, метилфенидат, модафинил, норфенфлурамин, парахидроксиамфетамин, пемолин, пентетразол, фендиметразин, фенметразин, фентермин, пролинтан, стрихнин

Наркотици:              Само по време на състезание: съотношение морфин/кодеин.

*Кодекс на САДА (4.5) САДА, консултирайки се с други присъединили се организации и правителства, ще въведе програма за наблюдение по отношение на вещества, които не са включени в Списъка със забранените вещества, но които САДА желае да наблюдава с цел да установи схеми на спортни злоупотреби.”

 

Септември 2005 г.

 

СВЕТОВНА АНТИ-ДОПИНГОВА АГЕНЦИЯ

 

Списък на забранените вещества на САДА, 2006г

Обобщение на основните промени

 

ВЕЩЕСТВА И МЕТОДИ, ЗАБРАНЕНИ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ (ПО ВРЕМЕ НА И ИЗВЪН СЪСТЕЗАНИЯ)

S1.       Анаболни стероиди

Номенклатурата на веществата, включени в примерния списък, е стандартизиран както следва:

-           За вещества, на които е дадено Международно не-патентовано наименование (МНН - INN), е дадено само това наименование;

-           Само когато общоизползваното наименование на дадено вещество е по-добре познато от МНН, общоизползваното наименование е дадено в скоби.

-           Когато МНН не е известно е дадено общоизползваното наименование, придружено от номенклатурата на Международния съюз за чиста и приложна химия (МСЧПХ - IUPAC) в скоби.

1.а       Екзогенни анаболни стероиди

-           Към примерния списък са прибавени дезоксиметилтестостерон (стероид на дизайнерите), метастерон, простанозол и метил-1-тестостерон.

1.б       Ендогенни анаболни стероиди

-           Обяснителната бележка в раздел 1б “Ендогенни ААС” е перифразирана и разширена с цел допълнително разясняване на процедурите и/или тестовете, които трябва да последват оповестяването на Неблагоприятен аналитичен извод за тази категория анаболни андрогенни стероиди или за отношението Т/Е.

-           Добавен е обяснителен параграф, включен по-рано в Обяснителната бележка на Списъкът със забранени вещества 2005 г., с цел разясняване на процедурите за последващите тестове след оповестяване на Неблагоприятен аналитичен извод за много ниска концентрация на болденон.

-           Указано е също така, както е описано в Обяснителната бележка в Списъка от 2005 г., че оповестяване от дадена лаборатория на Неблагоприятен аналитичен извод за 19-норандростерон и не се изискват допълнителни последващи тестове.

Други анаболни средства

-           Към примерния списък е добавен тиболон, синтетичен стероид с анаболни свойства, използван за третиране на пост-менопаузни симптоми.

S2.       Хормони и свързани с тях вещества

-           Статутът на човешкия хорионичен гонадотрофин (hGG), както и на лутеинизиращия хормон (LH) е сменен и двете вещества са сега забранени само при мъжете. Въпреки научната обосновка на забраната на тези вещества при жените, опитът от 2005 г. доведе, в някои случаи, до откриването на повишени равнища на hGG поради физиологични (бременност) или патогенни състояния с потенциално значителни психологически или социални последствия за състезателя, в допълнение към трудността, до този момент, да се разграничат на лабораторно равнище тези случаи от злоупотреба с допинг.

-           Добавен е параграф, поставящ ударението върху откриването на екзогенни вещества посредством надежден метод, с цел уеднаквяване със случая на ендогенни анаболни стероиди в Раздел 1б.

-           изразът “инсулино-подобен фактор” е поставен в множествено число, тъй като съществуват повече от един фактора.

S3.       Бета-2 агонисти

-           Изречението “Тяхното използване изисква Изключение за терапевтична употреба” в първия параграф е заличено, тъй като то засяга всички вещества в Списъка и беше счетено за повтарящо се в последващите изрази.

-           Споменаването на ограничена диагноза за използване на бета-2-агонисти чрез инхалиране е заличено с цел уеднаквяване с Раздел 8 от Стандарта за Изключение за терапевтична употреба, както и тъй като е за предпочитане да се остави медицинското състояние, при което тези медикаменти трябва да бъдат предписани, на професионалната преценка на лекаря.

-           Последният параграф на този раздел е незначително перифразиран за да се подчертае, че концентрация на салбутамол по-голяма от 1 000 ng/mL се счита за Неблагоприятен аналитичен извод, независимо от издаването на какъвто и да е вид Изключение за терапевтична употреба.

S5.       Диуретици

-           Изречението “Диуретици и други маскиращи средства са забранени” е премахнато, тъй като беше счетено за повтарящо се с останалата част от параграфа.

-           Изяснено е, че дросперинонът, прогестативен препарат със слаби диуретични свойства, не е забранен (както е указано в Обяснителната бележка в Списъкът със забранени вещества 2005 г.).

М1.     Подобряване на преноса на кислород

-           От края на параграф “а” е отстранен изразът “... различно от медицинско третиране”, тъй като беше сметнат за излишен и двусмислен.

М2.     Химическо и физическо манипулиране

-           Разделът и разделен на две отделни под-категории за да се избегне объркване между методи за подправяне, използвани по време на събирането на проби и интравенозното преливане.

ВЕЩЕСТВА И МЕТОДИ, ЗАБРАНЕНИ ПО ВРЕМЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ

S6.       Стимуланти

-           Адреналинът, който по-рано беше споменат само в бележка под линия, е сега ясно назован в списъка на стимулантите.

-           Някои стимуланти, считани за забранени, но неизброени като примери в Списъците от 2004 г. и 2005 г., са въведени отново в примерния списък с цел избягване на неяснота. Затова, като примери са въведени отново кропропамид, кротетамид, етамиван, хептаминол, изометептен, както и изомерите на метиламфетамина (левметамфетамин, метамфетамин (D-), р-метиламфетамин, ортетамин, фенпрометамин, пропилхекседрин).

-           Въз основа на химическата структура или биологичния ефект са добавени нови примери за стимуланти: циклазодон, фенбутразат, меклофеноксат, норфенефрин, октопамин, оксилофрин, пентетразол, сибутрамин.

-           Моля, отбележете, че някои от стимулантите, добавени към раздела, са също така изрично упоменати вещества, както е указано в съответния раздел.

S9.       Глюкокортикостероиди

-           Препарати за местно приложение, за третиране на ушни, ринологични и офталмологични смущения и смущения на устната кухина, не изискват вече Изключение за терапевтична употреба, поради широкото им медицинско използване и липсата на възможност за използване като допинг при тези пътища на прилагане.

ВЕЩЕСТВА, ЗАБРАНЕНИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИ СПОРТОВЕ

Р1.      Алкохол

-           FIS поиска изваждането й от списъка на Международните федерации, които провеждат тестове за алкохол.

-           Към списъка са добавени състезания с моторници (UIM), с праг от 0.30 g/L.

-           Международният пара-олимпийски комитет (IPC) е добавен към Стрелба с лък и Булс.

-           FIM поиска промяна на праговото равнище от 0.00 g/L на 0.10 g/L.

Р2.      Бета-блокери

-           FINA поиска вдигане на забраната.

-           Към Стрелба с лък, Стрелба и Булс е добавен IPC.

-           Списъкът на различните категории дисциплини на FIS, където са забранени бета-блокерите, е разширен.

 

ИЗРИЧНО УПОМЕНАТИ ВЕЩЕСТВА

Добавени са следните стимуланти от раздел 6: катин, кропропамид, кротетамид, етамиван, фампрофазон, хептаминол, изометептен, меклофеноксат, р-метиламфетамин, никетамид, норфенефрин, октопамин, ортетамин, оксилофрин, фенпрометамин, пропилхекседрин, селегилин и сибутрамин.

ПРОГРАМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ

Следните стимуланти от раздел 6 ще бъдат наблюдавани извън състезанията: Адрафинил, адреналин, амфепрамон, амифеназол, амфетамин, амфетаминил, бензфетамин, бромантан, карфедон, клобензорекс, кокаин, циклазодон, диметиламфетамин, етиламфетамин, етилефрин, фенбутразат, фенкамфамин, фенкамин, фенетилин, фенфлурамин, фенпропорекс, фурфенорекс, мефенорекс, мефентермин, мезокарб, метамфетамин (D-), метилендиоксиамфетамин, метилендиоксиметамфетамин, метилфенидат, модафинил, норфенфлурамин, парахидроксиамфетамин, пемолин, пентетразол, фендиметразин, фенметразин, фентермин, пролинтан, стрихнин.

Програмата за наблюдение за вещества по време на състезания ще остане същата, както през 2005 г.р с препоръката за увеличаване на броя на лабораториите, участващи в тази програма, с цел по-добро наблюдение на някои тенденции, забелязани при някои вещества.

 

 

 

 
< Предишна   Следваща >

хранителни добавки протеин езда гейнер l-carnitine креатин Хороскопи bodybuilding fitness

Advertisement
Generated in 0.18771195411682 Seconds