Fitness
Основно меню
FITNES-BG.COM
Фитнес Профил
Фитнес Зали
Хранене
Тренировки
Упражнения
Полезно
Хранителни Добавки
Фитнес Медикаменти
Форум
Фитнес
Фитнес речник
Магазин
Контакти
Фитнес инструктор
Производител:Виж кошницата
Нямате поръчани продукти.
Reload
Reload
45.00 BGL
Купи

Y3K Food
Y3K Food
39.00 BGL
Купи

L-carnitine Gel
L-carnitine Gel
12.00 BGL
Купи

Вход

Забравена парола
Нямате достъп?
Регистрирайте се!!!

Explode L-Glutamine
Explode L-Glutamine
19.00 BGL
Купи
Explode Liquid L-carnitine 500ml
Explode Liquid L-carnitine 500ml
27.00 BGL
Купи
Rhodosorb-h Capsules
Rhodosorb-h Capsules
49.60 BGL
Купи
Допинг лист 2010

СВЕТОВЕН АНТИДОПИНГОВ КОДЕКС
СПИСЪК НА ЗАБРАНЕНИТЕ ВЕЩЕСТВА ЗА 2010 г.

МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ

Официалният текст на списъка на забранените вещества се поддържа от WADA и се публикува на английски и френски езици. В случай на несъответствие между английската и френската версия, преимущество има английската версия.

Списъкът ще влезе в сила на 1 януари 2010 г.

Списък на забранените вещества за 2010 г.

19.09.2009 г.


СПИСЪК НА ЗАБРАНЕНИТЕ ВЕЩЕСТВА ЗА 2010 г.
СВЕТОВЕН АНТИДОПИНГОВ КОДЕКС
Валиден от 1 януари 2010 г.
Всички забранени вещества се разглеждат като „специфични вещества”, с
изключение на веществата в класове S1, S2.1 до S2.5, S4.4 и S6.a и забранени
методи М1, М2 и М4.
ВЕЩЕСТВА И МЕТОДИ, ЗАБРАНЕНИ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ
(ПО ВРЕМЕ И ИЗВЪН СЪСТЕЗАНИЕ)
ЗАБРАНЕНИ ВЕЩЕСТВА
S1. АНАБОЛНИ АГЕНТИ
Анаболните агенти са забранени.
1. Анаболни андрогенни стероиди (AAS)
а. Екзогенни* AAS, включително:
1-андростендиол (5α-андрост-1-ен-3β,17β -диол); 1-андростендион (5α-андрост-1-ен-
3,17-дион); боландиол (19-норандростендиол); боластерон; болденон; болдион
(андроста-1,4-диен-3,17-дион); калустерон; клостебол; даназол (17α-етинил-17β-
хидроксиандрост-4-ено[2,3-d]изоксазол); дехидрохлорметилтестостерон (4-хлоро-
17β-хидрокси-17α-метиландроста-1,4-диен-3-он); дезоксиметилтестостерон (17α-
метил-5α-андрост-2-ен-17β-ол); дростанолон; етилестренол (19-нор-17α-прегн-4-ен-
17-ол); флуоксиместерон; формеболон; фуразабол (17β-хидрокси-17α-метил-5α-
андростано[2,3-c]-фуразан); гестринон; 4-хидрокситестостерон (4,17β-
дихидроксиандрост-4-ен-3-он); местанолон; местеролон; метенолон; метандиенон
(17 β-хидрокси-17 α-метиландроста-1,4-диен-3-он); метандриол; метастерон (2α, 17α-
диметил-5α-андростан-3-он-17β-ол); метилдиенолон (17β-хидрокси-17α-метилестра-
4,9-диен-3-он); метил-1-тестостерон (17β-хидрокси-17α-метил-5α-андрост-1-ен-3-он);
метилнортестостерон (17β-хидрокси-17α-метилестр-4-ен-3-он); метилтестостерон;
метриболон (метилтриенолон, 17β-хидрокси-17α-метилестра-4,9,11-триен-3-он);
миболерон; нандролон; 19-норандростендион (естр-4-ен-3,17-дион); норболетон;
норклостебол; норетандролон; оксаболон; оксандролон; оксиместерон;
оксиметолон; простанозол (17β-хидрокси-5α-андростано[3,2-c] пиразол); хинболон;
станозолол; стенболон; 1-тестостерон (17β-хидрокси-5α-андрост-1-ен-3-он);
тетрахидрогестринон (18а–хомо-прегна-4,9,11-триен-17β-ол- 3-он); тренболон и
други вещества с подобна химична структура или подобен биологичен ефект(и).
б. Ендогенни** AAS, когато се въвеждат екзогенно:
андростендиол (андрост-5-ен-3β,17β-диол); андростендион (андрост-4-ен-3,17-дион);
дихидротестостерон (17β-хидрокси-5α-андростан-3-он); прастерон (дехидро
епиандростерон, DHEA); тестостерон и следните метаболити и изомери:
5α-андростан-3α,17α-диол; 5α-андростан-3α,17β-диол; 5α-андростан-3β,17α-диол;
5α-андростан-3β,17β-диол; андрост-4-ен-3α,17α-диол; андрост-4-ен-3α,17β-диол;
андрост-4-ен-3β,17α-диол; андрост-5-ен-3α,17α-диол; андрост-5-ен-3α,17β-диол;
андрост-5-ен-3β,17α-диол; 4-андростендиол (андрост-4-ен-3β,17β-диол); 5-
андростендион (андрост-5-ен-3,17-дион); епи-дихидротестостерон;
епитестостерон; 3α-хидрокси-5α-андростан-17-он; 3β-хидрокси-5α-андростан-17-
он; 19-норандростерон; 19-норетиохоланолон;
2. Други анаболни агенти, включително, но не ограничено до:
Кленбутерол, селективни андрогенни рецепторни модулатори (SARMs), тиболон,
зеранол, зилпатерол.

 

 


За целите на този раздел:
*”екзогенен” се отнася до вещество, което обичайно не може да се произведе от
тялото по естествен път.
**”ендогенен” се отнася до вещество, което обичайно може да се произведе от
тялото по естествен път.
S2. ПЕПТИДНИ ХОРМОНИ, РАСТЕЖНИ ФАКТОРИ И СВЪРЗАНИ ВЕЩЕСТВА
Забранени са следните вещества и техните освободени фактори:
1. Агенти, стимулиращи еритропоезата [напр. еритропоетин (ЕРО),
дарбепоетин (dEPO), метокси полиетилен гликол-епоетин бета (CERA),
хематид];
2. Хорионен гонадотропин (CG) и лутеинизиращ хормон (LH) при мъжете;
3. Инсулини;
4. Кортикотрофини;
5. Растежен хормон (GH), инсулиноподобен растежен фактор-1 (IGF-1),
механорастежни фактори (MGFs), тромбоцитно получен растежен фактор
(PDGF), фибробластни растежни фактори (FGFs), васкуларен
ендотелиален растежен фактор (VEGF)и хепатоцитен растежен фактор
(HGF), както и кой да е друг растежен фактор, който въздейства на мускулния,
сухожилния или лигаментен протеинов синтез/разграждане, васкуларизация,
енергийно разходване, регенеративен капацитет или промяна на фибрения тип;
6. Тромбоцитно получени препарати (напр. плазма, обогатена на
тромбоцити, „центрофугиране на кръвта”), въведени интрамускулно.
Другите пътища на въвеждане изискват декларация за Употреба, съгласно с
международния стандарт за изключения за терапевтична употреба.
и други вещества с подобна химична структура или подобен биологичен
ефект(и).
S3. БЕТА-2 АГОНИСТИ
Забранени са всички бета-2 агонисти (включително двата оптични изомери, където е
валидно), с изключение на салбутамол (максимално 1600 микрограма за 24 часа) и
салметерол чрез инхалация, което изисква декларация за Употреба, съгласно с
Международния стандарт за Изключения за терапевтична употреба.
Наличието на салбутамол в урината в количество по-високо от 1000 ng/mL се приема
като не-целенасочена терапевтична употреба на веществото и ще се счита като
Неблагоприятен аналитичен извод, освен ако спортистът не докаже, посредством
контролирано фармакологично проучване, че завишеният резултат е следствие от
употребата на терапевтична доза (максимум 1600 микрограма за 24 часа) от
инхалиран салбутамол.
S4. ХОРМОННИ АНТАГОНИСТИ И МОДУЛАТОРИ
Забранени са следните класове:
1. Инхибитори на ароматаза, включително, но не ограничено до:
аминоглутетимид, анастрозол, андроста-1,4,6-триен-3,17-дион
(андростатриендион), 4-андростен-3,6,17 трион (6-оксо), екземестан,
форместан, летрозол, тестолактон.
2. Селективни естроген-рецепторни модулатори (SERMs), включително, но не
ограничено до: ралоксифен, тамоксифен, торемифен.
3. Други анти-естрогенни вещества, включително, но не ограничено до:
кломифен, циклофенил, фулвестрант.
4. Агенти, модифициращи функцията(иите) на миостатин, включително, но не
ограничено до: инхибитори на миостатин.
S5. ДИУРЕТИЦИ И ДРУГИ МАСКИРАЩИ АГЕНТИ
Забранени са маскиращите агенти. Те включват:
Диуретици, пробенецид, плазмени експандери (напр. глицерол; интравенозно
въвеждане на албумин, декстран, хидроксиетил скорбяла и манитол) и други
вещества с подобен биологичен ефект(и).
Диуретиците включват:
Ацетазоламид, амилорид, буметанид, канренон, хлорталидон, етакринова
киселина, фуросемид, индапамид, метолазон, спиронолактон, тиазиди (напр.
бендрофлуметиазид, хлоротиазид, хидрохлоротиазид), триамтерен и други
вещества с подобна химична структура или подобен биологичен ефект(и) (с
изключение на дросперинон, памабром и локален дорзоламид и бринзоламид, които
не са забранени).
Изключение за терапевтична употреба за диуретици и маскиращи агенти не важи ако
урината на спортиста съдържа такова вещество(а) наред с прагови или под-прагови
нива на екзогенно забранено вещество(а).
ЗАБРАНЕНИ МЕТОДИ
М1. ПОДОБРЯВАНЕ НА КИСЛОРОДНИЯ ПРЕНОС
Забранени са следните:
1. Кръвен допинг, включително употребата на автологична, хомологична или
хетерологична кръв или продукти от червени кръвни клетки от какъв да е
произход.
2. Подобряване по изкуствен път на приема, преноса или подаването на кислород,
включително, но не ограничено до перфлуорохимични вещества, ефапроксирал
(RSR14) и модифицирани хемоглобинови продукти (напр. кръвни заместителни
на хемоглобинова основа, микроинкапсулирани хемоглобинови продукти), с
изключение на добавъчен кислород.
М2. ХИМИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ МАНИПУЛАЦИИ
1. Забранява се подправяне или опит за подправяне, за да се промени целостта и
валидността на проби, събрани по време на допинг контролите. Това включва,
но не е ограничено до катетеризация, подмяна на урина и/или фалшифициране
(напр. протеази).
2. Забранени са интравенозни инфузии, с изключение на онези, извършени
легитимно в хода на хоспитализация или клинично проучване.
М3. ГЕНЕН ДОПИНГ
Забранени са следните, с потенциал за подобряване на спортното изпълнение:
1- Преносът на клетки или генетични елементи (напр. ДНК, РНК);
2- Употребата на фармакологични или биологични агенти, които променят генната
експресия.
Забранени са пероксизом пролифераторно активиран рецептор δ (PPARδ) агонисти
(напр. GW 1516) и PPARδ-AMP-активирана протеин киназа (АМРК) осеви агонисти
(напр. AICAR).

 

 


ВЕЩЕСТВА И МЕТОДИ, ЗАБРАНЕНИ
ПО ВРЕМЕ НА СЪСТЕЗАНИЕ
В допълнение към категориите S1 до S5 и М1 до М3, дефинирани по-горе,
по време на състезание са забранени следните категории:
ЗАБРАНЕНИ СУБСТАНЦИИ
S6. СТИМУЛАНТИ
Забранени са всички стимуланти (включително двата оптични изомери, където е
уместно), с изключение на производни на имидазола за локална употреба и
стимулантите, включени в програмата за наблюдение* за 2010 г.:
Стимулантите включват:
а: Неспецифични стимуланти:
Адрафинил; амфепрамон; амифеназол; амфетамин; амфетаминил;
бенфлуорекс; бензфетамин; бензилпиперазин; бромантан; клобензорекс; кокаин;
кропропамид; кротетамид; диметиламфетамин; етиламфетамин; фампрофазон;
фенкамин; фенетилин; фенфлурамин; фенпропорекс; фурфенорекс;
мефенорекс; мефентермин; мезокарб; метамфетамин(d-); р-метиламфетамин;
метилендиоксиамфетамин; метилендиоксиметамфетамин; метилхексанамин
(диметилпентиламин) модафинил; норфенфлурамин; фендиметразин;
фенметразин; фентермин; 4-фенилпирацетам (карфедон); прениламин;
пролинтан.
Стимулант, който не е упоменат изрично в този раздел е Специфично вещество.
б: Специфични стимуланти (примери):
Адреналин**; катин***; ефедрин****; етамиван; етилефрин; фенбутразат;
фенкамфамин; хептаминол; изометептен; левметамфетамин; меклофеноксат;
метилефедрин****; метилфенидат; никетамид; норфенефрин; октопамин;
оксилофрин; парахидроксиамфетамин; пемолин; пентетразол; фенпрометамин;
пропилхекседрин; псевдоефедрин*****; селегилин; сибутрамин; стрихнин;
туаминохептан и други вещества с подобна химична структура или подобен
биологичен ефект(и).
* Следните вещества, включени в програмата за наблюдение (бупропион, кофеин,
фенилефрин, фенилпропаноламин, пипрадол, синефрин) не се смятат за забранени
вещества.
** Адреналин, свързан с локални анестетици или въведен локално (напр. през носа,
офталмологично) не е забранен.
*** Катин е забранен, когато концентрацията му в урината е по-висока от 5 микрограма
на милилитър.
**** Ефедрин и метилефедрин са забранени, когато концентрацията на всеки един от
тях в урината е по-висока от 10 микрограма на милилитър.
***** Псевдоефедрин е забранен, когато концентрацията му в урината е по-висока от
150 микрограма на милилитър.
S7. НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА
Забранени са следните наркотични вещества:
Бупренорфин, декстроморамид, диаморфин (хероин), фентанил и неговите
производни, хидроморфон, метадон, морфин, оксикодон, оксиморфон,
пентазоцин, петидин.
S8. КАНАБИНОИДИ
Забранени са природен или синтетичен \9-тетрахидроканабинол (ТНС) и ТНС-подобни
канабиноиди (напр. хашиш, марихуана, НU-210).
S8. ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДИ
Забранени са всички глюкокортикостероиди, когато са въведени перорално,
интравенозно, интрамускулно или ректално.
Съгласно Международния стандарт за Изключения за терапевтични употреби,
спортистът трябва да попълни декларация за Употреба за глюкокортикостероиди,
въведени по интраартикуларен, перартикуларен, периартикуларен, епидурален,
интрадермален и инхалационен път, с изключение на отбелязаното по-долу.
Препарати за локално приложение, когато се употребяват за аурикуларни, букални,
дерматологични (включително йонтофореза/фонофореза), гингивални, назални,
офталмологични и перианални нарушения не са забранени и не изискват нито
Изключение за терапевтична употреба, нито декларация за Употреба.
ВЕЩЕСТВА, ЗАБРАНЕНИ ЗА КОНКРЕТНИ СПОРТОВЕ
Р1. АЛКОХОЛ
Алкохол (етанол) е забранен само по време на състезание, за следните спортове.
Установяването ще се провежда чрез анализ на дъха и/или кръвта. Прагът на допинг
нарушение (хематологични стойности) е 0.10 g/L.
• Летателни (FAI) • Модерен петобой (UIPM) за дисциплините,
• Стрелба с лък (FITA) включващи стрелба
• Автомобилни (FIA) • Мотоциклетен (FIM)
• Карате (WKF) • Боулинг с девет и десет кегли (FIQ)
• С моторници (UIM)
Р2. БЕТА-БЛОКЕРИ
Освен ако не е упоменато другояче, бета-блокерите са забранени само по време на
състезание, за следните спортове:
• Летателни (FAI) • Модерен петобой (UIPM) за дисциплините,
• Стрелба с лък (FITA) (забранени) включващи стрелба
също и извън състезание) • Боулинг с девет и десет кегли (FIQ)
• Автомобилни (FIA) • Състезания с моторници (UIM)
• Билярд и снукер (WCBS) • Ветроходство (ISAF) само за мач рейс
• Бобслей (FIBT) с рул
• Боулс (CMSB) • Стрелба (ISSF, IPC) (забранени също
• Бридж (FMB) и извън състезание)
• Кърлинг (WCF) • Ски/сноуборд (FIS) при ски скокове,
• Голф (IGF) свободен стил/халфпайп и
• Гимнастика (FIG) сноуборд халфпайп/биг еър
• Мотоциклетен (FIM) • Борба (FILA)
Бета-блокерите включват, но не са ограничени до следните:
Ацебутолол, алпренолол, атенолол, бетаксолол, бизопролол, бунолол,
картеолол, карведилол, целипролол, есмолол, лабеталол, левобунолол,
метипранолол, метопролол, надолол, окспренолол, пиндолол, пропранолол,
соталол, тимолол.

 
< Предишна   Следваща >

хранителни добавки протеин езда гейнер l-carnitine креатин Хороскопи bodybuilding fitness

Advertisement
Generated in 0.11472702026367 Seconds