Fitness
Основно меню
FITNES-BG.COM
Фитнес Профил
Фитнес Зали
Хранене
Тренировки
Упражнения
Полезно
Хранителни Добавки
Фитнес Медикаменти
Форум
Фитнес
Фитнес речник
Магазин
Контакти
Фитнес инструктор
Производител:Виж кошницата
Нямате поръчани продукти.
Тениска Ironfuckers
Тениска Ironfuckers
25.00 BGL
Купи

Мъжки потник Explode
Мъжки потник Explode
15.00 BGL
Купи

Explode Amino Liquid 500мл
Explode Amino Liquid 500мл
27.00 BGL
Купи

Вход

Забравена парола
Нямате достъп?
Регистрирайте се!!!

Young & Flexi
Young & Flexi
34.00 BGL
Купи
Rhodosorb Plast
Rhodosorb Plast
2.60 BGL
Купи
Explode Mass Gainer 1 kg
Explode Mass Gainer 1 kg
28.00 BGL
Купи
Transmetil - Трансметил
Knoll Pharmaceutical

Качествен и количествен състав:
TRANSMETIL 300, Всеки флакон с лиофилизат от 300 mg съдържа: Аdemetionine 570 mg, еквивалентно в йони 300 mg
TRANSMETIL 500, Всеки флакон с лиофилизат от 500 mg съдържа: Аdemetionine 949 mg, еквивалентно в йони 500 mg
TRANSMETIL 300 стомашно-устойчиви таблетки. Всяка стомашно-устойчива таблетка съдържа: Аdemetionine 570 mg, еквивалентно в йони 300 mg
TRANSMETIL 500 стомашно-устойчиви таблетки. Всяка стомашно-устойчива таблетка съдържа: Аdemetionine 949 mg, еквивалентно в йони 500 mg
Лекарствена форма: Флакони с лиофилизат + ампули с разтворител. Стомашно-устойчиви таблетки

Клинични данни
Показания
Лечение на интрахепатална холестаза при прецироза и цироза. Лечение на интрахепатална холестаза при бременни.
Дозировка и приложение
Начална терапия: през първите 2 седмици на лечението 5-12 мг/кг на ден, мускулно или венозно (еквивалентно на 300-800 мг дневно).
Поддържаща терапия: 10-25 мг/кг дневно перорално (еквивалентно на 800 - 1600 мг дневно).
Противопоказания
Доказана индивидуална свръхчувствителност към продукта.
Специални предпазни мерки и указания за употреба
Пероралното приложение на адеметионин на пациенти в прециротично или циротично състояние, придружено от хиперамониемия, трябва да се провежда под лекарски контрол като се взимат предвид амониевите нива.
Лиофилизатът трябва да се разтвори със собствения разтворител в момента на употреба.
Венозното инжектиране трябва да се извършва много бавно.
Таблетките TRANSMETIL са стомашно-устойчиви, като освобождават адеметионин в дуоденума.
Таблетките TRANSMETIL трябва да се вадят от опаковката непосредствено преди употреба. Те не трябва да се дъвчат, а да се гълтат цели. За постигане на по-добра резорбция на активното вещество и по-добър лечебен ефект, се препоръчва таблетките TRANSMETIL да не се приемат с храна.
Ако лиофилизираният продукт промени белия си цвят в резултат на малки напуквания на флакона или в резултат на излагане на действието на топлинни източници при неспазване на указанията за съхранение, описани върху етикета, се препоръчва цялата опаковка да се върне в аптеката за подмяна. (Обратно, жълтеникавият оттенък на отворения разтворител се счита за нормален).
Ако таблетката промени белия си цвят в резултат на малки дупчици в алуминиевото фолио, се препоръчва цялата опаковка да се върне в аптеката за подмяна.
Взаимодействия с други лекарствени средства
За сега не са известни.
Употреба по време на бременност и лактация
Адеметионин може да се използва от бременни жени.
Ефект върху способността за шофиране и работа с машини
Лекарството не влияе върху способността за шофиране и обслужването на машини.
Нежелани ефекти
Не се съобщава за значими странични ефекти дори след продължително прилагане или след лечение с високи дози от препарата. Не се наблюдава привикване или зависимост към лекарството.
Рядко, при особено чувствителни пациенти, TRANSMETIL може да предизвика разстройства в циркадния ритъм: в тези случаи могат да се използват приспивателни.
Поради киселото pH, при което активното вещество се намира в таблетите, някои пациенти се оплакват от пироза и епигастрална болка.
Тези прояви не са значими до степен да наложат спиране приема на лекарството.
Предозиране
Досега няма съобщения за клинични случаи на предозиране.
Фармакологични свойства
Фармакодинамични данни
Адеметионинът е молекула, която физиологично се среща във всички телесни тъкани и течности. Тя участва в много биологични реакции и като донор на метилови групи (трансметилиране), и като прекурсор на физиологични тиолови съединения (цистеин, таурин, глутатион, КоА и др.) (транссулфониране). В черния дроб адеметионинът регулира флуидитета на мембраните на чернодробните клетки, посредством метилиране на мембранните фосфолипиди. Освен това, посредством транссулфониране това лекарство подпомага синтезата на сулфонирани продукти, участващи в процесите на дезинтоксикация. Тези реакции подпомагат антихолестазните механизми при условие, че бионаличността на адеметионин е в нормални граници.
При чернодробна цироза е доказано, че намаляването на синтезата на адеметионин в черния дроб е резултат главно на значително намалената активност (-50%) на адеметионин-синтетазата, ензим, който участва в превръщането на метионина (есенциална аминокиселина, съдържаща сяра) в адеметионин. Този метаболитен блок предизвиква намаляване на превръщането на метионин в адеметионин, с което блокира физиологичните антихолестазни процеси. В резултат на това при циротични пациенти спада плазменият клирънс на приетия с храната метионин, както и бионаличността на неговите метаболити, особено на цистеин, глутатион и таурин. Освен това този метаболитен блок причинява хиперметионинемия, свързана с риск от енцефалопатия. Доказано е, че натрупването на метионин в тялото води до повишаване на плазмените нива на неговите разпадни продукти (меркаптани и метантиол), които играят важна роля в патогенезата на чернодробната енцефалопатия. Тъй като адеметионинът преодолява адеметионин-синтетазния блок, неговото прилагане повишава синтезата на тиолови съединения, без изобщо да повишава нивото на циркулиращия метионин. При пациенти с цироза добавянето на адеметионин възстановява ендогенните нива на есенциалните съединения, чиято бионаличност е била увредена от чернодробното заболяване, но това се случва много рядко.
Интрахепатална холестаза
Интрахепаталната холестаза е възможно усложнение на острите и хронични чернодробни заболявания и може да се развие независимо от тяхната етиология. При тези заболявания има намаляване на жлъчната секреция, последвано от натрупване в тялото на вещества, които при обичайни условия се елиминират с жлъчката, а именно билирубин, жлъчни соли, ензими.
Клинично интрахепаталната холестаза се манифестира със симптоми като жълтеница и/или сърбеж. Биохимичната й картина се характеризира с повишаване в кръвта на жлъчните компоненти (главно тоталния и конюгирания билирубин и жлъчни соли), както и на каналикуларните ензими (алкална фосфатаза и гама-глутамил-транспептидаза).
Тъй като адеметионинът преодолява метаболитния блок, дължащ се на намалената активност на адеметионин-синтетазата, прилагането му подпомага възстановяването на физиологичния антихолестазен механизъм.
Чрез различни експериментални модели е доказано, че антихолестазната активност на адеметионин е свързана с:възстановяващия ефект върху микрофлуидитета на цитоплазмената мембрана посредством адеметионин-зависимата синтеза на мембранните фосфолипиди (намалено съотношение холестерол/фосфолипиди) и преодоляване на метаболитния блок на транссулфонирането, с което се улеснява синтезата на тиолови групи, участващи в ендогенните дезинтоксикационни процеси.
Фармакокинетични данни
След интравенозно прилагане при мъже фармакокинетичният профил на Transmetil е биекспоненциален. Той се състои от бърза фаза на разпределение в тъканите и от фаза на очистване, характеризираща се с време на полуелиминиране около 1,5 часа.
Около половината от приложеното лекарство се екскретира непроменено с урината. Мускулно приложеното лекарство се резорбира почти изцяло (96%). Максималните плазмени нива на адеметионин се достигат 45 минути след прилагането. Transmetil се свързва с плазмените протеини в незначителна степен.
След перорално приложение той се резорбира от чревния тракт и предизвиква значително повишаване на концентрацията на адеметионин в плазмата.
Изотопните изследвания, проведени при животни, показват, че перорално приложеното лекарство води до формирането на метилирани съединения в черния дроб.
Доказано е също така, че адеметионин се използва от тялото посредством специфични метаболитни пътища за формирането на ендогенни продукти (трансметилиране, транссулфониране, декарбоксилиране и др.).
Фармацевтични данни
Списък на помощните вещества
TRANSMETIL флакони с лиофилизат
Всяка ампула с разтворител съдържа:
L-lysine, Sodium hydrochloride, Water for injections
TRANSMETIL стомашно-устойчиви таблетки
Colloidal anhydrous silica, Microcrystalline cellulose, Sodium starch glycolate, Magnesium stearate, Methalacrylic acid copolymer, Polyethylene glycol 6000, Talc, Emusified silicon, Polysorbates
Несъвместимости
Флаконите TRANSMETIL 300 и 500 не трябва да се смесват с алкални разтвори или разтвори, съдържащи калциеви йони.
Досега не са описани несъвместими комбинации с таблетките TRANSMETIL 300 и 500.
Срок на годност
Флаконите TRANSMETIL 300 и 500: 24 месеца.
Незащитен, продукта остава стабилен до 6 часа.
Стомашно-устойчиви таблетки TRANSMETIL 300 и 500: 24 месеца.
Специални указания за съхранение
Да се съхранява при температура не по-висока от 25 C.
Вид на контейнера и опаковката
Картонена кутия, съдържаща 5 херметически затворени стъклени флакони (гумена запушалка и алуминиев пръстен с полипропиленова капачка) от 300 mg или от 500 mg + 5 стъклени ампули с 5 ml разтворител.
Картонена кутия, съдържаща 2 блистера (алуминий / алуминий) по 10 таблетки от 300 mg или от 500 mg

 
< Предишна   Следваща >

хранителни добавки протеин езда гейнер l-carnitine креатин Хороскопи bodybuilding fitness

Advertisement
Generated in 0.11242008209229 Seconds