Fitness
Основно меню
FITNES-BG.COM
Фитнес Профил
Фитнес Зали
Хранене
Тренировки
Упражнения
Полезно
Хранителни Добавки
Фитнес Медикаменти
Форум
Фитнес
Фитнес речник
Магазин
Контакти
Фитнес инструктор
Производител:Виж кошницата
Нямате поръчани продукти.
Вход

Забравена парола
Нямате достъп?
Регистрирайте се!!!

Стрес, емоция, фитнес II част
Спортните физиолози и психолози отдавна знаят, че най-мощният естествен антидепресивен фактор са физическите упражнения , с помощта на които успешно се елиминира състоянието на хроничен стрес. Вероятно важна роля в това отношение се пада на продуциращия ефект на отделящите се по време на физическо натоварване опиомоподобни пептидни вещества: ендорфини и енкефалини, произвеждащи се в хипофизата, които, свързвайки се със съотвените мозъчни рецептори, упражняват успокоителен и обезболяващ ефект. Това общодостъпно оръжие (физическа активност) едновременно произвежда и оптимално направлява хормоналния излишък. Така по отношение на ЦНС физическата активност едновременно стимулира, възбужда и успокоява.
Непроявената енергия се освобождава в действието, докато организмът, повишавайки икономичността, увеличава потенциала си. В действителност, когато културистът извърши интензивна и адекватна тренировка, той на практика завършва цялостния природосъобразен цикъл, който включва стрес, възбуждение, повишена работоспособност, физическа активност, успокоение и удовлетвореност. С други думи, преминавайки последователно през всички тези етапи, културистът нагледно показва на собствения си организъм, че изход от стресовата ситуация има и също така, че пътят за неговото достигане задължително и единствено преминава през оптимално планираното и изпълнено интензивно физическо натоварване. В крайна сметка физическите упражнения предизвикват емоционално самочувствие, което далеч надхвърля физическите механистични обяснения и състояния. Същевременно интензивната физическа активност се явява единственото природосъобразно средство, което едновременно активизира, възбужда, стресира и успокоява нервната система на човека.
Всичко казано до тук в тази все още недобре проучена и невероятно сложна за обобщение ендокринна вселена в голяма степен посочва още една кардинална причинно-следствена връзка между физическите упражнения и доброто настроение. Същевременно следва да отбележим, че докато всичко, отразено   по-горе, в голяма степен обяснява, мотивира и задоволява милионите фитнес-ентусиасти, то не може да обясни всичко при напредналите и най-вече при елитните културисти.

Интелигентните треньори и инструктори съветват: преди да прекрачите прага на културистичната зала за поредната тренировка, оставете личните си проблеми навън. В повечето случаи този съвет е лесно изпълним, самата тренировъчна дейност в много голяма степен отклонява депресионните и натрапчиви мисли. Ако пък тренировката е особено ефектива в културистичен аспект, то психо-терапевтичният успех от нея може да се приеме, като максимален. Проблемите настъпват тогава, когато нещо в планираната тренировъчна дейност не се осъществява, както е планирано. Най-тежките поводи за депресия на елитните културисти по време на тренировка настъпват тогава, когато те не са в състояние да повдигнат планирания брой пъти щангите и дъмбелите, когато могат да извършат набелязаните упражнения и серии и най-вече, когато огледалният им образ не ги задоволява.  Истинските трудностите настъпват обаче, когато следва да приложат и съчетаят на практика постулатите: „използвайте свръх натоварване " и „планираното трябва да бъде извършено". Представете си следната ситуация - даден културист е планирал да извърши 4 серии с по 8 повторения на 150 кг от лег, на последната разгяваща серия на 135 кг той разбира, че няма да е в състояние да извърши тази амбициозна тренировка. На пръв поглед има лесно решение - ще намали тежестта  на 140 кг. Да, но само на пръв поглед - психиката му е вече минирана, тъй като доброто настроение вече е  отлетяло и ако подобна се повтори в няколко занимания, културистичната депресия е на лице. Въпросът може да се формулира и така:  Как да планираме изпълнението на свръхнатоварването? или: Как да извършим планираното? и най-важното: Как успешно да съчетаем тези проблемни насоки. Ако успеем да направим това не само ще атакуваме  мускулите си с оптимално-позитивен стрес, но всичко това ще премине на фона на„доброто самочувствие" и ефективност, а оттам и ще формираме позитивно настроение, което ще ни съпътства до следващата ни тренировка. На моите читатели бих желал да посоча няколко практически схеми за прогресивно натоварване, съобразени с дискутираните проблеми:
Подобен вид методика се основава на следните доказани културистични ценности:
1. Осигурява прогресивно  натоварване като същевременно гарантира успешното изпълнение на първите серии, тъй като това натоварване е било вече преодоляно в предната тренировка.
2. Интензивността е висока и е в рамките на оптималната.
3. В сравнително продължителен период е гарантиран морфо-функционален прираст.
4. Реализира  се позитивен стрес (серии до отказ).
5. Последователната и поетапна промяна на утежненията и повторения деадаптира подготовката.
6. Не е трудно да се забележи, че в културистично-психологически план тази методика е така конструирана, че първите три серии са хипертрофични, но и гарантирано изпълними, а последната серия осигурява максимален стрес – до отказ.
В този смисъл не съществува опасност от провал вследствие на неизпълнение на планираното натоварване. Единствено риск съществува при последната (до отказ) серия, но резултатът от нея не може да промени съществено цялостното усещане за оптимално проведената тренировка, още повече, че нейната стойност може само да се предполага, а оттам и не може да разглежда като депресионен фактор дори и при сравнително по-ниски постижения.
Независимо от голямото ни желание няма да можем конкретно да отговорим на този културистично-философски проблем: Кое е водещото? Дали доброто настроение повишава работоспособността, а оттам и крайната ефективност, или физическата активност води към позитивни емоционални състояния. Причината се състои в това, че физическата активност и положителните емоции се намират в неразривна двупосочна взаимно обусловена връзка, а оттук и изводът, че отделното им анализиране в културистичната методика не може да се приема сериозно от интелигентните атлети.
Това обаче, което със сигурност можем да потвърдим, е, че оптималното и интелигентното планирано и успешно осъществено тренировъчно занимание в една неподражаема последователност трансформира негативните последици от ежедневната стресова атмосфера на нашия съвременник в оползотворена енергия и самочувствие, водеща до успокоение и удовлетвореност.

—доц. Владимир Боянов д-р, Iron Man
 Стрес, емоция, фитнес
 
< Предишна   Следваща >

хранителни добавки протеин езда гейнер l-carnitine креатин Хороскопи bodybuilding fitness

Advertisement
Generated in 0.22150206565857 Seconds