Fitness
Основно меню
FITNES-BG.COM
Фитнес Профил
Фитнес Зали
Хранене
Тренировки
Упражнения
Полезно
Хранителни Добавки
Фитнес Медикаменти
Форум
Фитнес
Фитнес речник
Магазин
Контакти
Фитнес инструктор
Производител:



Виж кошницата
Нямате поръчани продукти.
Вход





Забравена парола
Нямате достъп?
Регистрирайте се!!!

Muscle Groups
Quadriceps Adductors Hips/Abductors Abdominals Chest Arms Deltoids Biceps Shoulders Forearm Surae/Calves Hamstring Glutes/Buttocks Lower Back Latissimus Dorsi Upper Back Triceps Trapezius
Пек-дек - Chest
Използването на пек-дек машина дава възможност да се изпълнява движението флайс с различни режими на съпротивление (изокинетична контракция), което позволява да се акцентира по различен начин върху гръдните мускулни влакна. (Вижте раздела за научните принципи, върху които се основава променливото съпротивление (изокинетичните контракции). Пек-декът дава възможност да се изпълнява движението в хоризонталната равнина, а не по вертикала (със свободна тежест) и не директно по вертикала (със скрипец с кабели), каквито са вариантите на движението флайс.
Работата на машина повишава стреса върху рамената, свързан с флайс движенията със свободна тежест и кабели. Правилната форма на изпълнение обаче е абсолютно задължителна, за да се намали натоварването на раменната област и по-точно върху връзките между делтовидните и гръдните мускули. За да извлечем максимална полза от работата с пек-дек, трябва да работим с малки съпротивления. Често спортистите се изкушават да тренират с голямо съпротивление, а това води до жертване на правилната техника на н чм.лнение и не само намалява растежа и развитието, но може да натовари извънредно много раменните връзки и сухожиллия.
Задължителна е правилната форма на изпълнение
Необходимо е да се спазва стриктно правилната техника на изпълнение на движението, за да имаме максимална полза от това специфично флай движение с променливо съпротивление. Трениращият трябва:

Да поддържа правилна стойка с тялото в изправено положение, а главата и гърбът да се опират във лежанката.
Съществува тенденция да правим рязко движение встрани и след това с пружиниране да преминем от ексцентричната към концентричната контракция, за да използваме рамото на силата при вдигането. Ако почувствате това отскачане и пружиниране, значи трябва да намалите
тежестта.
Да държи рамената широко разтворени и назад през цялото изпълнение на упражнението.
Почти несъзнателно се стремим да свием раменете напред, за да включим и предните делтовидни мускули. Не забравяйте, че това упражнение е предназначено да въздейства върху вътрешната област на гръдните мускули, а не да активира делтовидните мускули в хоризонталната равнина.
Да държи лактите надолу с предмипшици здраво опрени на лежанката.
Съществува трудно преодолимо желание да повдигаме лактите по време на концентричната фаза на контракцията и поради това се изисква изключителна концентрация на вниманието, за да спазваме правилната техника на изпълнение. Ако повдигнем лактите, пренасочваме въздействието върху рамената, а не върху вътрешната област на гръдните
мускули.
Пек-дек

Натискьт се осъществява от лактите.
Често натискът се осъществява от китките или в някои крайни случаи от дланите. Ако се използват китките и особено дланите, за да осигурим сила за контракцията, ще свием раменете напред, което почти напълно анулира въздействието на упражнението върху вътрешните гръдни мускули и съвсем леко стимулира страничната им област.
Лактите трябва да са поставени до долната част на гръдния кош.
Най-голямата дилема при упражнението с пекдек се състои в положението на лактите спрямо гръдния кош. Дали трябва да се поставят по-нагоре или по-надолу, за да се извлече максимална полза от упражнението. Много често те се поставят по-нагоре, т.е. седалката е твърде ниско. Ако са над средната точка на гръдния кош, тенденцията е по време на ексцентричната фаза на контракцията да се активират рамената. Колкото са по-нагоре толкова повече се включват рамената в ексцентричната фаза, което натоварва раменните връзки. И обратно, ако са по-ниско отколкото трябва, т.е. седалката е много нависоко, съществува тенденция да се свиват рамената напред по време на концентричната фаза, което пък силно намалява ефективността на упражнението.

1. Седнете на седалката на пекдека и заемете правилното изходно положение със стегнат гръб и гръб и тил опрени на облегалката. Главата трябва да е изправена, а раменете назад.
2. От  правилно  изходно  положение  закрепете  една от ръчките  за предмишниците и я поставете пред тялото. След като сте сигурни, че сте в правилното положение, протегнете се и хванете другата ръчка и я изнесете пред тялото.
Лактите трябва да са поставени до долната гръдна област.
3. Заемете правилно положение с предмишниците върху подложките преди да започнете ексцентричната контракция. Лактите трябва да са здраво опрени върху подложките.
4. Започнете ексцентричната фаза без да се отклонявате от правилната стойка и разтваряйте ръчките встрани. Съсредоточете се силно, за да преодолявате силите на земното притегляне, които издърпват надолу установката и избутват ръцете встрани една от друга.
5. Трябва да противодействате на желанието да отделяте лактите от подложките, като включвате предните глави на делтовидните мускули.
6. Завършете концентричната фаза с бавно избутване на ръчките до пълно разгъване на големите гръдни мускули. Противодействайте на желанието да залюлявате ръцете встрани една от друга с пружиниращо движение в края на вдигането, подготвяйки се за следващата концентрична фаза.
7. Съсредоточете вниманието си изцяло върху вътрешната област на гръдните мускули и бавно започнете концентричната фаза, като придвижвате ръцете една към друга. Не се поддавайте на тенденцията за наклон напред, за да осигурите по-права и директна посока на движението в концентричната фаза. Трябва да държите тялото назад с гръб и тил върху облегалката, а раменете изпънати, за да извлечете максимална полза от упражнението. Не забравяйте, че движението трябва да се извършва в широка дъга за оптимално въздействие върху вътрешната гръдна област.
8. Не забравяйте да стягате мускулите в края на концентричната фаза за максимално стимулиране на вътрешната област на гръдните мускули.

Важно:
1. Дръжте гърба и тила си опрени на облегалката през цялото движение.
2. Съсредоточете се върху задействане на вътрешната област на гръдните мускули, а не рамената.
3. Дръжте лактите опрени здраво и в ексцентричната и в концентричната фази на контракцията.
4. Не използвайте никакво рязко отскачащо или пружиниращо движение при прехода от ексцентричната към концентричната фаза.

 
< Предишна   Следваща >

хранителни добавки протеин езда гейнер l-carnitine креатин Хороскопи bodybuilding fitness

Advertisement
Generated in 0.12624001502991 Seconds